Skip to main content

Dansstudio

Het lidgeld kan betaald worden per semester of per jaar. Voor volwassenen kan dit ook via een 10-beurtenkaart. Dit bedrag moet ten laatste 1 week na de proefles betaald worden. Reeds betaald lesgeld wordt niet terugbetaald wanneer u wenst te stoppen met de lessenreeks. Vanaf 4 weken ziekte kan er een doktersbriefje ingediend worden en kan er een deel van het inschrijvingsgeld in coupon teruggegeven worden.

 

Kampen en verjaardagsfeestjes

Bij annulering van het kamp 1 maand of meer op voorhand wordt er een  administratieve kost van 10 % aangerekend. Bij een kamp annulering van 1 maand tot 2 weken voor aanvang van het kamp wordt er een kost gerekend van 25 %. Bij annulering minder dan 2 weken voor de aanvang van het kamp wordt er niet terugbetaald tenzij op het vertoon van een doktersbriefje wordt er 75 % terug betaald.

Verjaardagsfeestjes kunnen niet terugbetaald worden.