Skip to main content
Wie zijn wij

Studio L’arte BV (BE0753839062) en VZW L’arte (BE0778978294) gevestigd te Spiegel 20, 9860 Scheldewindeke.

Welke gegevens worden verwerkt, aan wie en op basis waarvan?

Het gaat om de gegevens die je redelijkerwijs kan verwachten bij het boeken van een kamp, verjaardagfeest of dansles zoals persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres, rijksregisternummer…) en financiële identificatiegegevens (bankrekeningnummer). In sommige gevallen worden ook medische gegevens verwerkt, bijvoorbeeld bij het kennisnemen van een dieet of van een bepaalde medische situatie waar rekening mee dient te worden gehouden. Deze gegevens worden enkel verwerkt indien dit nodig is en nooit zonder toestemming.

Op basis waarvan verwerkt Studio L’arte die gegevens? In de eerste plaats verwerken wij gegevens om onze hoofdactiviteit te kunnen uitvoeren, namelijk het organiseren van danslessen en activiteiten voor kinderen. Om de gegevens, die hiervoor nodig zijn, te verwerken, beroept Studio L’arte zich op drie verschillende rechtsgronden. Enerzijds is de verwerking van bepaalde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Zo is het bijvoorbeeld nodig dat wij contactgegevens verwerken om met een deelnemer van een contact te kunnen nemen om praktische redenen. Of kan het nodig zijn dat wij namen doorgeven aan docenten.

Waar halen we jouw gegevens?

De gegevens die wij verwerken, krijgen wij voornamelijk van jezelf of van je wettelijke vertegenwoordigers (bv ouders).

Wie houdt zich bezig met jouw gegevens?

Jouw gegevens worden verwerkt door de bestuurder van de dansstudio. Dat betekent onder andere dat gegevens enkel mogen gebruikt worden de uitvoering van de job en nooit voor andere doeleinden. Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens die relevant zijn voor het vervullen van hun opdracht. Die personen mogen de gegevens uitsluitend gebruiken indien en voor zover noodzakelijk voor het vervullen van hun opdracht. Ze zijn gehouden tot een strikte beroepsdiscretie en tot de naleving van alle technische voorschriften die strekken tot de vrijwaring van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de veiligheid van de systemen die ze bevatten.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Hoe lang we gegevens bewaren, hangt eigenlijk af van over welke gegevens het precies gaat en welke wettelijke verplichtingen er zijn omtrent bewaartermijnen (bv bij verzekeringen). In ieder geval bewaart Studio L’arte de gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk.

Welke rechten heb ik?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent jou enkele rechten toe. Zo heb je onder meer het recht tot inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Zijn er bepaalde gegevens niet (langer) juist, dan kun je deze ook steeds laten verbeteren. Daarnaast heb je ook in bepaalde gevallen het recht om ons te vragen om te stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer je niet langer op de hoogte wil zijn van onze producten en diensten. Tot slot kun je ook vragen om jouw gegevens te verwijderen. Je kunt al deze rechten uitoefenen door te mailen naar info@studiolarte.be.

Gebruik van beeldmateriaal

Door aanwezig te zijn op 1 van onze evenementen of ingeschreven te zijn gaat u er mee akkoord dat wij beeldmateriaal openbaar zetten.